1997 tot nu kcnooitgedachtdieren@kegelen.net Geoptimaliseerd voor 800x600+

Landelijke Competitie 2017-2018  Div 1 - 8e wedstrijd Haarlem
Wedstrijd in: Haarlem op zondag 29 april 2018 
                                           
Nr De Bargen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.   Nr Alinghoek 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
1 Pierre Broersma 84 85 89 85 89 87 519 86,5   4 John van der Meulen 86 88 89 89 84 89 525 87,5  
5 Chris de Vries 87 87 86 84 85 85 514 85,7   3 Albert Lemmen 86 79 86 88 89 90 518 86,3  
3 Rutger de Smet 88 79 73 85 86 88 499 83,2   1 Ton v.d. Meulen 81 78 86 84 72 88 489 81,5  
7 Martin Brinksma 86 72 87 86 80 86 497 82,8   2 Jan Beijering 73 75 82 86 81 86 483 80,5  
Totaal (hoogste 3) 261 251 262 256 260 261 1551 86,2   Totaal (hoogste 3) 253 245 261 263 254 267 1543 85,7  
                                           
Nr OGK/Brummen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.   Nr Haarlem 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
7 Erik-Paul Tenwolde 85 87 87 90 81 89 519 86,5   5 Fred Hartog 89 85 88 86 84 87 519 86,5  
6 Joop van der Heide 82 84 86 87 86 83 508 84,7   1 Renate Kales 85 86 88 87 81 85 512 85,3  
8 Bert Mulder 86 80 81 77 83 86 493 82,2   4 Klaas Reus 81 83 88 88 83 87 510 85,0  
1 Fred Reugebrink 79 57 72 74 82 76 440 73,3   8 Frans Verkerk 83 82 86 87 84 87 509 84,8  
Totaal (hoogste 3) 253 251 254 254 251 258 1521 84,5   Totaal (hoogste 3) 257 254 264 262 251 261 1549 86,1  
                                           
Nr Maastricht 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.   Nr BKC Borculo 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
6 Ger Hollanders 89 87 86 87 87 89 525 87,5   1 Hans Snieder 80 77 84 77 81 87 486 81,0  
4 Pascal Thans 87 81 87 89 89 89 522 87,0   3 Tosca Kruize 68 76 77 79 71 74 445 74,2  
3 Ron Janssen 87 87 79 89 86 88 516 86,0   2 Marcel Liebrand 77 60 75 82 72 78 444 74,0  
1 Harie Hanssen 82 83 87 82 86 85 505 84,2   6 Marja Raaben 76 82 70 60 74 65 427 71,2  
Totaal (hoogste 3) 263 257 260 265 262 266 1573 87,4   Totaal (hoogste 3) 233 235 236 238 227 239 1408 78,2  
                                           
Nr Maastricht 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.   Nr Delft 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
5 Jan Aarts 81 83 80 73 84 77 478 79,7   3 John Verhagen 84 85 87 90 80 78 504 84,0  
2 Lea Harings 79 80 79 78 75 81 472 78,7   1 Bart Borrias 76 77 63 72 74 80 442 73,7  
4 Tiny Caelen 80 73 79 82 73 81 468 78,0   2 Hans Harperink 65 70 79 72 74 76 436 72,7  
6 Jo Killaars 67 78 84 73 62 80 444 74,0   6 Peter van Maaren 70 71 82 79 73 59 434 72,3  
Totaal (hoogste 3) 240 241 243 233 232 242 1431 79,5   Totaal (hoogste 3) 230 233 248 241 228 234 1414 78,6  
                                           
# Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Hout gem Pt                      
1 Maastricht 1 263 257 260 265 262 266 1573 87,39 8                      
2 De Bargen 261 251 262 256 260 261 1551 86,17 7                      
3 Haarlem 1 257 254 264 262 251 261 1549 86,06 6                      
4 Alinghoek 1 253 245 261 263 254 267 1543 85,72 5                      
5 OGK/Brummen 253 251 254 254 251 258 1521 84,5 4                      
6 Maastricht 2 240 241 243 233 232 242 1431 79,5 3                      
7 Delft 1 230 233 248 241 228 234 1414 78,56 2                      
8 BKC Borculo 1 233 235 236 238 227 239 1408 78,22 1                      
                                           
  Persoonlijk:                                        
  # Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Totaal gem  
1 Ger Hollanders 89 87 86 87 87 89 525 87,5   17 Martin Brinksma 86 72 87 86 80 86 497 82,8  
2 John van der Meulen 86 88 89 89 84 89 525 87,5   18 Bert Mulder 86 80 81 77 83 86 493 82,2  
3 Pascal Thans 87 81 87 89 89 89 522 87,0   19 Ton v.d. Meulen 81 78 86 84 72 88 489 81,5  
4 Fred Hartog 89 85 88 86 84 87 519 86,5   20 Hans Snieder 80 77 84 77 81 87 486 81,0  
5 Erik-Paul Tenwolde 85 87 87 90 81 89 519 86,5   21 Jan Beijering 73 75 82 86 81 86 483 80,5  
6 Pierre Broersma 84 85 89 85 89 87 519 86,5   22 Jan Aarts 81 83 80 73 84 77 478 79,7  
7 Albert Lemmen 86 79 86 88 89 90 518 86,3   23 Lea Harings 79 80 79 78 75 81 472 78,7  
8 Ron Janssen 87 87 79 89 86 88 516 86,0   24 Tiny Caelen 80 73 79 82 73 81 468 78,0  
9 Chris de Vries 87 87 86 84 85 85 514 85,7   25 Tosca Kruize 68 76 77 79 71 74 445 74,2  
10 Renate Kales 85 86 88 87 81 85 512 85,3   26 Marcel Liebrand 77 60 75 82 72 78 444 74,0  
11 Klaas Reus 81 83 88 88 83 87 510 85,0   27 Jo Killaars 67 78 84 73 62 80 444 74,0  
12 Frans Verkerk 83 82 86 87 84 87 509 84,8   28 Bart Borrias 76 77 63 72 74 80 442 73,7  
13 Joop van der Heide 82 84 86 87 86 83 508 84,7   29 Fred Reugebrink 79 57 72 74 82 76 440 73,3  
14 Harie Hanssen 82 83 87 82 86 85 505 84,2   30 Hans Harperink 65 70 79 72 74 76 436 72,7  
15 John Verhagen 84 85 87 90 80 78 504 84,0   31 Peter van Maaren 70 71 82 79 73 59 434 72,3  
16 Rutger de Smet 88 79 73 85 86 88 499 83,2   32 Marja Raaben 76 82 70 60 74 65 427 71,2